Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 257 / 13 trang
5690/QĐ-UBND25/12/2018Về việc giao đất cho bà Phạm Thị Liên, địa chỉ thường trú: ấp Phước Hòa, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
299/BC-UBND20/11/2018Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và những nhiệm vụ chủ yếu năm 2019
255/BC-UBND12/10/2018Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 09 tháng đầu năm 2018
232/BC-UBND20/09/2018Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quí III/2018 và những nhiệm vụ chủ yếu quí IV/2018
151/BC-UBND27/06/2018Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm và những nhiệm vụ chủ yếu 06 tháng cuối năm 2018
61/BC-UBND29/03/2018Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quý I/2018 và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2018
313/BC-UBND08/12/2017Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và những nhiệm vụ chủ yếu năm 2018
249/BC-UBND16/10/2017Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quý III/2017 và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2017
155/BC-UBND29/06/2017Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm và những nhiệm vụ chủ yếu 06 tháng cuối năm 2017
56/BC-UBND21/03/2017Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quý I/2017 và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2017
4538/QĐ-UBND15/11/2018Quyết định về việc giao đất cho hộ ông Nguyễn Bá Hùng, địa chỉ thường trú: ấp Long Hòa, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
3814/QĐ-UBND19/09/2018Quyết định về việc giao đất cho hộ ông Nguyễn Thành Hải, địa chỉ thường trú ấp Phú Thạnh B, xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
3813/QĐ-UBND19/09/2018Quyết định về việc giao đất cho hộ ông Lê Công Khiêm, địa chỉ thường trú ấp Phú An, xã Phú Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
3802/QĐ-UBND19/09/2018Quyết định về việc sửa đổi địa chỉ thường trú tại Quyết định số 3676/QĐ-UBND, ngày 06/9/2018 của UBND huyện Long Hồ
3754/QĐ-UBND13/09/2018Quyết định về việc thu hồi đất của bà Trần Thị Loan, địa chỉ thường trú: ấp Long Tân, xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
3676/QĐ-UBND06/09/2018Quyết định về việc giao đất cho ông Nguyễn Trí Đức, địa chỉ thường trú ấp An Hương 1, xã Mỹ An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
2535/QĐ-UBND26/06/2018Quyết định Về việc giao đất cho hộ ông Lưu Châu Bình, địa chỉ thường trú ấp Phú Long A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
2224/QĐ-UBND13/06/2018Quyết định Về việc giao đất cho ông Huỳnh Tấn Cường, địa chỉ thường trú ấp Lộc Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
2205/QĐ-UBND09/06/2018Quyết định Về việc sửa đổi nội dung Quyết định số 755/QĐ-UBND, ngày 11/3/2009 của UBND huyện Long Hồ
1853/QĐ-UBND16/05/2018Quyết định Về việc sửa đổi diện tích tại Quyết định số 11427/QĐ-UBND, ngày 28/12/2016 của UBND huyện Long Hồ
ipv6 ready