V/v chỉ đạo thực hiện kết luận số 118-KL/TW và kết luận số 119-KL/TW của Ban Bí thư
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 818/UBND-VX
Ngày ban hành 07/10/2016
Người ký Phạm Minh Hoàng
Trích yếu V/v chỉ đạo thực hiện kết luận số 118-KL/TW và kết luận số 119-KL/TW của Ban Bí thư
Cơ quan ban hành UBND huyện Vũng Liêm
Phân loại Công văn

Tập tin đính kèm: ▸ 818/UBND-VX

ipv6 ready