BÁO CÁO TÓM TẮT Tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện năm 2016 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 203 /BC-UBND
Ngày ban hành 21/12/2016
Người ký Hồ Công Nguyên
Trích yếu BÁO CÁO TÓM TẮT Tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện năm 2016 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
Cơ quan ban hành UBND huyện Vũng Liêm
Phân loại Báo cáo

Tập tin đính kèm:

ipv6 ready