THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ I VÀ KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ II/2017
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 24/BC-UBND
Ngày ban hành 06/03/2017
Người ký Hồ Công Nguyên
Trích yếu THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ I VÀ KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ II/2017
Cơ quan ban hành UBND huyện Vũng Liêm
Phân loại Báo cáo

Tập tin đính kèm: ▸ 24/BC-UBND

ipv6 ready