Quyết định Về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ thị xã Bình Minh
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 02/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/07/2013
Người ký Nguyễn Hữu Phúc
Trích yếu Quyết định Về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ thị xã Bình Minh
Cơ quan ban hành UBND Thị xã Bình Minh
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: ▸ 02/2013/QĐ-UBND