Báo cáo thực hiện CCHC 06 tháng đầu năm và Kế hoạch CCHC 06 tháng cuối năm 2017
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 67/BC-UBND
Ngày ban hành 24/05/2017
Người ký Hồ Công Nguyên
Trích yếu Báo cáo thực hiện CCHC 06 tháng đầu năm và Kế hoạch CCHC 06 tháng cuối năm 2017
Cơ quan ban hành UBND huyện Vũng Liêm
Phân loại Báo cáo

Tập tin đính kèm: ▸ 67/BC-UBND

ipv6 ready