Tình hình KTXH, đảm bảo an ninh quốc phòng quí III, 9 tháng và Kế hoạch quí IV năm 2017
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 158/BC-UBND
Ngày ban hành 11/10/2017
Người ký Hồ Công Nguyên
Trích yếu Tình hình KTXH, đảm bảo an ninh quốc phòng quí III, 9 tháng và Kế hoạch quí IV năm 2017
Cơ quan ban hành UBND huyện Vũng Liêm
Phân loại Báo cáo

Tập tin đính kèm: ▸ 158/BC-UBND

ipv6 ready