Tình hình thực hiện cơ chế một cửa hiện đại cấp huyện
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 176/BC-UBND
Ngày ban hành 07/11/2017
Người ký Phạm Minh Hoàng
Trích yếu Tình hình thực hiện cơ chế một cửa hiện đại cấp huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện Vũng Liêm
Phân loại Báo cáo

Tập tin đính kèm: ▸ 176/BC-UBND

ipv6 ready