BÁO CÁO Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2018
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 96/BC-UBND
Ngày ban hành 05/06/2018
Người ký Hồ Công Nguyên
Trích yếu BÁO CÁO Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2018
Cơ quan ban hành UBND huyện Vũng Liêm
Phân loại Báo cáo

Tập tin đính kèm: ▸ 96/BC-UBND

ipv6 ready