BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HĐND HUYỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 121/BC-UBND
Ngày ban hành 29/06/2018
Người ký Hồ Công Nguyên
Trích yếu BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HĐND HUYỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018
Cơ quan ban hành UBND huyện Vũng Liêm
Phân loại Báo cáo

Tập tin đính kèm: ▸ 121/BC-UBND

ipv6 ready