Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2015 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2015 của UBND huyện
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 76/BC-UBND
Ngày ban hành 07/07/2015
Người ký Phạm Minh Thiện
Trích yếu Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2015 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2015 của UBND huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện Bình Tân
Phân loại Báo cáo

Tập tin đính kèm: ▸ 76/BC-UBND