DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2019
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu DT
Ngày ban hành 25/02/2019
Người ký Nguyễn Văn Dân
Trích yếu DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2019
Cơ quan ban hành UBND Thị xã Bình Minh
Phân loại Báo cáo

Tập tin đính kèm: ▸ DT