DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu DT
Ngày ban hành 25/02/2019
Người ký Nguyễn Văn Dân
Trích yếu DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019
Cơ quan ban hành UBND Thị xã Bình Minh
Phân loại Báo cáo

Tập tin đính kèm: