BÁO CÁO Kết quả công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 – 2018 trên địa bàn thị xã Bình Minh
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu BC
Ngày ban hành 04/05/2019
Người ký Nguyễn Văn Dân
Trích yếu BÁO CÁO Kết quả công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 – 2018 trên địa bàn thị xã Bình Minh
Cơ quan ban hành UBND Thị xã Bình Minh
Phân loại Báo cáo

Tập tin đính kèm: ▸ BC