Xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 19/NQ-HĐND
Ngày ban hành 18/12/2020
Người ký Nguyễn Hoàng Minh
Trích yếu Xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Cơ quan ban hành HĐND huyện Trà Ôn
Phân loại Nghị quyết

Tập tin đính kèm: NQ 19.pdf

ipv6 ready