Về việc quyết định dự toán ngân sách nhà nướcc năm 2021,phương án phân bổ ngân sách nhà nước và kế hoạch vốn đầu tư phát triển, danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2021
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 23/NQ-HĐND
Ngày ban hành 18/12/2020
Người ký Nguyễn Hoàng Minh
Trích yếu Về việc quyết định dự toán ngân sách nhà nướcc năm 2021,phương án phân bổ ngân sách nhà nước và kế hoạch vốn đầu tư phát triển, danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2021
Cơ quan ban hành HĐND huyện Trà Ôn
Phân loại Nghị quyết

Tập tin đính kèm: NQ 23.pdf

ipv6 ready