Triển khai thực hiện quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 181/UBND-KSTTHC
Ngày ban hành 01/02/2021
Người ký Lê Ngọc Đức
Trích yếu Triển khai thực hiện quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Cơ quan ban hành UBND huyện Tam Bình
Phân loại Công văn

Tập tin đính kèm: 238.rar