Về việc lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 16/TB-UBND
Ngày ban hành 21/03/2022
Người ký Phạm Minh Hoàng
Trích yếu Về việc lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
Cơ quan ban hành UBND huyện Vũng Liêm
Phân loại Thông cáo

Tập tin đính kèm: VUNGLIEM_LAYYKIENDAN_2030.rar