Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND huyện Vũng Liêm
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 03/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/06/2022
Người ký Phạm Minh Hoàng
Trích yếu Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND huyện Vũng Liêm
Cơ quan ban hành UBND huyện Vũng Liêm
Phân loại Quyết định