Về việc thành lập Đoàn kiểm tra cấp giấy phép môi trường của Dự án Đầu tư nâng cấp nhà máy dược phẩm Cửu Long.
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 1213/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/06/2022
Người ký Nguyễn Văn Liệt
Trích yếu Về việc thành lập Đoàn kiểm tra cấp giấy phép môi trường của Dự án Đầu tư nâng cấp nhà máy dược phẩm Cửu Long.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: 1213qd_signed.pdf

Văn Bản Khác
  • QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ngành chế biến rau quả giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
  • Phê duyệt Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung nhóm ngành, nghề, chỉ tiêu đào tạo và kinh phí thực hiện hỗ trợ nghề
  • Về việc Cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn gas Thu Ngọc được chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đất tại xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.
  • Về việc bổ sung Điều 1 Quyết định số 3478/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022.
  • Về việc phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022.