Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Vũng Liêm
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 01/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/05/2022
Người ký Phạm Minh Hoàng
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Vũng Liêm
Cơ quan ban hành UBND huyện Vũng Liêm
Phân loại Quyết định
ipv6 ready