Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban nhân dân huyện Vũng Liêm
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 03/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/06/2022
Người ký Phạm Minh Hoàng
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban nhân dân huyện Vũng Liêm
Cơ quan ban hành UBND huyện Vũng Liêm
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: scan0001_signed (1) van phong.pdf

ipv6 ready