Thành lập Hội đồng xét duyệt, thẩm định dự án “Điều tra, đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học, xác định loài ngoại lai xâm hại và đề xuất các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 2511/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/12/2022
Người ký Nguyễn Văn Liệt
Trích yếu Thành lập Hội đồng xét duyệt, thẩm định dự án “Điều tra, đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học, xác định loài ngoại lai xâm hại và đề xuất các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: 2511 qd_signed.pdf