Thành lập Hội đồng nghiệm thu dự án “Truyền thông nâng cao nhận thức về chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 2510 /QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/12/2022
Người ký Nguyễn Văn Liệt
Trích yếu Thành lập Hội đồng nghiệm thu dự án “Truyền thông nâng cao nhận thức về chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: 2510 qd_signed.pdf