Quyết định về việc Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Vĩnh Long.
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 2519/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/12/2022
Người ký Lữ Quang Ngời
Trích yếu Quyết định về việc Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Vĩnh Long.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: 2519qd_signed.pdf