Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 02/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/02/2023
Ngày có hiệu lực 22/02/2023
Người ký Lữ Quang Ngời
Trích yếu Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: 02.2023qd_signed.pdf

ipv6 ready