Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa và Thông tin
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/08/2016
Người ký Trần Văn Dũng
Trích yếu Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa và Thông tin
Cơ quan ban hành UBND huyện Tam Bình
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: ▸ 2016/QĐ-UBND