Ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 10/2009/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/04/2009
Ngày có hiệu lực 16/04/2009
Người ký Phạm Văn Đấu
Trích yếu Ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân tỉnh
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: ▸ 10/2009/QĐ-UBND

Văn Bản Khác
  • Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
  • Bãi bỏ Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định quản lý đầu tư các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước
  • Đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
  • Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh, điểm du lịch và các hoạt động quản lý khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
  • Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
  • ipv6 ready