Điều chỉnh điểm a và b khoản 2 Điều 1, Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách huyện Long Hồ năm 2018
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 63/NQ-HĐND
Ngày ban hành 19/12/2019
Người ký Hồ Văn Minh
Trích yếu Điều chỉnh điểm a và b khoản 2 Điều 1, Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách huyện Long Hồ năm 2018
Cơ quan ban hành HĐND huyện Long Hồ
Phân loại Nghị quyết

Tập tin đính kèm: ▸ 63/NQ-HĐND