Về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 3224/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/11/2021
Người ký Lữ Quang Ngời
Trích yếu Về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: 3224qd_signed.pdf