Về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục, văn hóa, giao thông, công cộng sử dụng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 1636/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/08/2022
Người ký Lê Quang Trung
Trích yếu Về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục, văn hóa, giao thông, công cộng sử dụng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm:

Văn Bản Khác
  • Về việc phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
  • Về việc sáp nhập Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ vào Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
  • Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
  • V/v Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2023 của tỉnh Vĩnh Long
  • V/v Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long