Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 1882/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/09/2022
Người ký Lê Quang Trung
Trích yếu Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: 1882qd_signed.pdf

Văn Bản Khác
  • Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  • Về việc tặng Bằng khen cho tập thể có thành tích đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh
  • Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích đóng góp thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long năm 2022.
  • Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” tỉnh Vĩnh Long năm 2022
  • Về việc tặng Bằng khen cho cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào “Sinh viên 05 tốt” tỉnh Vĩnh Long năm học 2021-2022