Phê duyệt kế hoạch chỉnh lý tài liệu và số hóa tài liệu lưu trữ điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn 2023-2025
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 103/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/01/2023
Người ký Nguyễn Văn Liệt
Trích yếu Phê duyệt kế hoạch chỉnh lý tài liệu và số hóa tài liệu lưu trữ điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn 2023-2025
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: 103qd_signed.pdf

Văn Bản Khác
  • Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1520/QĐ-TTg, ngày 09/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
  • QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức cuộc thi Ý tưởng, Dự án khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long năm 2023
  • Về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Thúc đẩy Doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
  • Xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo quản lý các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh năm 2022
  • QUYẾT ĐỊNH: Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Long