Về việc tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức thực hiện “tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 604/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/03/2023
Người ký Nguyễn Thị Quyên Thanh
Trích yếu Về việc tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức thực hiện “tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: 604 qd_signed.pdf

Văn Bản Khác
  • Về việc phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
  • Về việc sáp nhập Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ vào Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
  • Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
  • V/v Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2023 của tỉnh Vĩnh Long
  • V/v Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long