Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3417 / 171 trang
1859/QĐ-UBND09/09/2022 Về việc thay đổi thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Long
1858/QĐ-UBND09/09/2022Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội diễn Đờn, hát dân ca Nam Bộ tỉnh Vĩnh Long năm 2022
1857/QĐ-UBND09/09/2022Về việc tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho tập thể có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm học 2021-2022
1862/QĐ-UBND 09/09/2022Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức phong trào Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, năm học 2021-2022.
1845/QĐ-UBND08/09/2022Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
1848/QĐ-UBND08/09/2022QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch Tổ chức Lễ công bố huyện Bình Tân đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
1850/QĐ-UBND08/09/2022Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Phạm Tứ Phương, Giám đốc Sở Công Thương.
1822/QĐ-UBND06/09/2022Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long
1784/QĐ-UBND29/08/2022Ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
1743/QĐ-UBND26/08/2022Về việc phê duyệt chủ trương mua sắm thiết bị văn hóa (âm thanh) trang bị cho các xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao
1746/QĐ-UBND 26/08/2022Về việc công nhận và giao trách nhiệm ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh - “Đánh giá thực trạng nhiễm HIV ở phụ nữ mang thai và hiệu quả dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con bằng thuốc ARV tại tỉnh Vĩnh Long”
1745/QĐ-UBND26/08/2022Về việc công nhận và giao trách nhiệm ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh - “Nghiên cứu đề xuất giải pháp để các doanh nghiệp ở tỉnh Vĩnh Long thực hiện tốt trách nhiệm xã hội”
1742/QĐ-UBND26/08/2022Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích đóng góp và vận động đóng góp thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2022
1744/QĐ-UBND26/08/2022Về việc tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho tập thể có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2021.
4950/UBND-KTNV26/08/2022V/v khẩn trương phối hợp, hoàn chỉnh báo cáo tình hình khó khăn và đề xuất giải quyết vướng mắc các vấn đề liên quan dự án Cơ sở hỏa táng cho đồng bào dân tộc Khmer tại Chùa Cần Thay, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn.
1747/QĐ-UBND 26/08/2022Về việc đính chính Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
1737/QĐ-UBND 25/08/2022Về việc tặng Bằng khen cho cá nhân là Đảng viên trẻ tiêu biểu trong công tác Đoàn năm 2022.
1740/QĐ-UBND 25/08/2022Về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Vĩnh Long lần thứ XII, năm học 2022-2023.
1738/QĐ-UBND25/08/2022Về việc hỗ trợ theo Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Long cho 40 trường hợp hộ gia đình sản xuất nông nghiệp và những người bán quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh
1717/QĐ-UBND24/08/2022V/v Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.