Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3407 / 171 trang
1691/QĐ-UBND22/08/2022Về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long thông báo thu hồi đất và quyết định thu hồi đất của tổ chức bị ảnh hưởng bởi Dự án xây dựng công trình Kè chống sạt lở sông Long Hồ, khu vực Phường 1, Phường 5, thành phố Vĩnh Long.
1678/QĐ-UBND22/08/2022Về việc cử cán bộ đào tạo sau đại học đối với ông Trần Ngọc Tuấn, Bí thư xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình
1677/QĐ-UBND 22/08/2022Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
1679/QĐ-UBND 22/08/2022Về việc phê duyệt nội dung thực hiện kế hoạch hành động tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2022.
1666/QĐ-UBND17/08/2022Về việc đánh giá, xếp loại người quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long năm 2021.
1667/QĐ-UBND17/08/2022Cho phép công chức tham gia trọng tài điều hành Giải bóng chuyền nữ ASEAN Grand Prix năm 2022 tại Thái Lan.
1670/QĐ-UBND17/08/2022Về việc công bố tình huống khẩn cấp: sụt lún kè sông Cổ Chiên (đoạn từ cầu dẫn nhà máy nước Vĩnh Long đến bến phà An Bình) thuộc Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
1654/QĐ-UBND 16/08/2022V/v Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
1658/QĐ-UBND 16/08/2022Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính giai đoạn 2022 - 2030.
1655/QĐ-UBND16/08/2022Về việc hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 và Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ đối với các trường hợp F0, F1 phải cách ly y tế, điều trị COVID-19 (đợt 15).
1656/QĐ-UBND 16/08/2022Về việc hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ cho 3.670 lượt người lao động đang làm việc trên địa bàn thị xã Bình Minh và huyện Long Hồ.
1662/QĐ-UBND16/08/2022Về việc phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỉnh Vĩnh Long cho các huyện, thị xã, thành phố.
1642/QĐ-UBND 15/08/2022Về việc tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho tập thể có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm học 2021-2022.
1641/QĐ-UBND15/08/2022Về việc tặng Bằng khen cho cá nhân có thành tích đóng góp và vận động đóng góp hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, người mù, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo trên địa bàn thị xã Bình Minh năm 2022.
1640/QĐ-UBND15/08/2022Phê duyệt Kế hoạch thời gian năm học.
1628/QĐ-UBND12/08/2022Về việc điều chỉnh Quyết định số 1082/QĐ-UBND, ngày 01/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.
1632/QĐ-UBND12/08/2022Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long.
1634/QĐ-UBND12/08/2022Về việc thay đổi thành viên Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm A, chương trình và dự án nhòm B.
1636/QĐ-UBND12/08/2022Về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục, văn hóa, giao thông, công cộng sử dụng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
1638/QĐ-UBND 12/08/2022Về việc điều chỉnh Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 26/7/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án phân bổ vốn sự nghiệp từ ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022.