Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3417 / 171 trang
1656/QĐ-UBND 16/08/2022Về việc hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ cho 3.670 lượt người lao động đang làm việc trên địa bàn thị xã Bình Minh và huyện Long Hồ.
1662/QĐ-UBND16/08/2022Về việc phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỉnh Vĩnh Long cho các huyện, thị xã, thành phố.
1642/QĐ-UBND 15/08/2022Về việc tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho tập thể có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm học 2021-2022.
1641/QĐ-UBND15/08/2022Về việc tặng Bằng khen cho cá nhân có thành tích đóng góp và vận động đóng góp hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, người mù, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo trên địa bàn thị xã Bình Minh năm 2022.
1640/QĐ-UBND15/08/2022Phê duyệt Kế hoạch thời gian năm học.
1628/QĐ-UBND12/08/2022Về việc điều chỉnh Quyết định số 1082/QĐ-UBND, ngày 01/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.
1632/QĐ-UBND12/08/2022Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long.
1634/QĐ-UBND12/08/2022Về việc thay đổi thành viên Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm A, chương trình và dự án nhòm B.
1636/QĐ-UBND12/08/2022Về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục, văn hóa, giao thông, công cộng sử dụng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
1638/QĐ-UBND 12/08/2022Về việc điều chỉnh Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 26/7/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án phân bổ vốn sự nghiệp từ ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022.
1639/QĐ-UBND12/08/2022Về việc điều chỉnh Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ cho 9.563 lượt người lao động đang làm việc trên địa bàn huyện Long Hồ.
1622/QĐ-UBND11/08/2022Về việc phê duyệt dự toán mua sắm trang phục, công cụ dụng cụ tập luyện thường xuyên và trang phục tập huấn, thi đấu năm 2022 của Trường Năng khiếu nghệ thuật và thể dục thể thao.
1623/QĐ-UBND11/08/2022Về việc hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ cho 3.468 lượt người lao động đang làm việc trên địa bàn thị xã Bình Minh và huyện Long Hồ.
1624/QĐ-UBND11/08/2022Về việc phê duyệt Kế hoạch thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
1626/QĐ-UBND11/08/2022Về việc tặng Bằng khen cho cá nhân có thành tích đóng góp thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn huyện Trà Ôn năm 2022.
1625/QĐ-UBND11/08/2022Về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thể thao tỉnh Vĩnh Long lần thứ IX năm 2022.
1602/QĐ-UBND10/08/2022QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu Tân Mỹ, huyện Trà Ôn vào “Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030”.
1601/QĐ-UBND10/08/2022Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long.
1608/QĐ-UBND 10/08/2022Về việc cho phép chuẩn bị đầu tư và giao đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án Quảng trường Trung tâm hành chính tỉnh Vĩnh Long.
1615/QĐ-UBND10/08/2022Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long.