Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3417 / 171 trang
268/QĐ-UBND28/01/2021Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường liên ấp An Thới - An Thạnh, xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân
269/QĐ-UBND28/01/2021Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường liên ấp Thành Trí - Thành Nghĩa - Thành Đức, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long
270/QĐ-UBND28/01/2021Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường từ cống hở Long Công - cầu Cây Sao, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ
271/QĐ-UBND28/01/2021Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Bảy Giang - Bảy Triệu, xã Chánh An, huyện Mang Thít.
272/QĐ-UBND 28/01/2021Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Vòng Đai - cầu Hai Thuận, xã Chánh An, huyện Mang Thít
274/QĐ-UBND28/01/2021Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Rạch Trúc, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
254/QĐ-UBND28/01/2021Về việc cho thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước
273/QĐ-UBND 28/01/2021Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (một số gói thầu tư vấn) dự án đầu tư xây dựng Trường Mầm non 2, phường 2, thành phố Vĩnh Long.
239/QĐ-UBND27/01/2021Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
238/QĐ-UBND27/01/2021Về việc phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
245/QĐ-UBND27/01/2021Ban hành Kế hoạch phát động xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, cơ sở thờ tự đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, giai đoạn 2021 - 2025
244/QĐ-UBND27/01/2021Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2021
243/QĐ-UBND27/01/2021Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TTg, ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật
242/QĐ-UBND27/01/2021Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
241/QĐ-UBND27/01/2021Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
237/QĐ-UBND27/01/2021Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần (tính đến ngày 31/12/2020)
236/QĐ-UBND27/01/2021Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
246/QĐ-UBND27/01/2021Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông
247/QĐ-UBND 27/01/2021Về việc thành lập hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nhà máy sản xuất các sản phẩm Tonmat cách âm, cách nhiệt tại tỉnh Vĩnh Long”.
248/QĐ-UBND27/01/2021Về việc thành lập hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Cải tạo, nâng cấp, mở rộng lò hỏa táng chùa Kỳ Son”.