Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3417 / 171 trang
230/QĐ-UBND26/01/2021Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch đấu nối với đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, và định hướng đến năm 2030
232/QĐ-UBND26/01/2021Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh năm 2020
231/QĐ-UBND26/01/2021Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích đóng góp an sinh xã hội trên địa bàn thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long năm 2020
233/QĐ-UBND26/06/2021Về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thị xã Bình Minh vào mục đích cho thuê
219/QĐ-UBND 25/01/2021V/v Chuyển ngạch và xếp lương đối với ông Lê Danh Dự, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
220/QĐ-UBND25/01/2021V/v Chuyển ngạch và xếp lương đối với ông Lê Sỹ Hùng, Giám đốc Trung tâm Thông tin tư vấn và Dịch vụ tài chính trực thuộc Sở Tài chính
222/QĐ-UBND25/01/2021V/v Nâng bậc lương trước thời hạn 06 tháng đối với bà Lê Thị Thanh Ren, Giáo viên Trường THCS Hòa Ninh trực thuộc UBND huyện Long Hồ
223/QĐ-UBND25/01/2021V/v Nâng bậc lương đối với bà Nguyễn Thanh Bình Tâm, Giáo viên Trưởng THCS Thanh Đức trực thuộc UBND huyện Long Hồ
221/QĐ-UBND 25/01/2021V/v Nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng đối với ông Nguyễn Minh Tuấn, Giáo viên Trường THCS Hiếu Phụng thuộc UBND huyện Vũng Liêm
224/QĐ-UBND25/01/2021V/v Ban hành kèm theo Quyết định Kế hoạch Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2021
228/QĐ-UBND25/01/2021Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020
226/QĐ-UBND25/01/2021Tặng bằng khen thành tích đóng góp thực hiện an sinh xã hội tại huyện Vũng Liêm
227/QĐ-UBND25/01/2021Tặng bằng khen thành tích dđóng góp thực hiện an sinh xã hội - Hội Nạn nhân chất độc da cam
225/QĐ-UBND25/01/2021Phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghề trình độ sở cấp
229/QĐ-UBND24/01/2021Về việc tặng Cờ thi đua cấp tỉnh cho tập thể đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2020.
207/QĐ-UBND22/06/2021Thay đổi thành viên Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học từ hạng IV lên hạng III năm 2020.
208/QĐ-UBND22/01/2021Thay đổi thành viên Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học từ hạng III lên hạng II năm 2020.
212/QĐ-UBND22/01/2021Về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản.
209/QĐ-UBND22/06/2021Về việc thành lập Hội đồng xác định giá khởi điểm để đấu giá tài sản là trụ sở làm việc của UBND huyện Trà Ôn, UBND thị xã Bình Minh và UBND huyện Long Hồ.
216/QĐ-UBND22/01/2021Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19.