Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3417 / 171 trang
137/QĐ-UBND18/01/2021Về việc tặng Bằng khen cho cá nhân có thành tích đóng góp an sinh xã hội trên địa bàn huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long năm 2020.
139/QĐ-UBND18/01/2021QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Vĩnh Long năm 2020.
138/QĐ-UBND18/01/2021Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Cơ sở hỏa táng cho đồng bào dân tộc Khmer tại chùa Cần Thay, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long”.
140/QĐ-UBND18/01/2021Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Kiên cố hóa cống đập phục vụ xây dựng nông thôn mới các xã, thị xã Bình Minh.
147/QĐ-UBND18/01/2021Về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn bảo vệ sản xuất và dân sinh trong mùa khô năm 2020-2021 tỉnh Vĩnh Long.
149/QĐ-UBND18/01/2021Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào trợ giúp về chăm lo sức khỏe, điều trị bệnh cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, tham gia với bếp ăn miễn phí trợ giúp cho người bệnh đang nằm viện năm 2020.
148/QĐ-UBND18/01/2021Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2020.
131/QĐ-UBND15/01/2021Về việc thành lập Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2021-2026.
122/QĐ-UBND15/01/2021Cho phép Hộ kinh doanh Cơ sở sản xuất Ba Khánh, địa chỉ tại số 24D, khóm Tân Quới Tây, phường Trường An, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, được khai thác, sử dụng nước mặt.
124/QĐ-UBND15/01/2021Về việc chấp thuận điều chỉnh, thay đổi so với nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt của dự án “Đầu tư cải tạo, mở rộng nâng quy mô Trung tâm Y tế huyện Trà Ôn (quy mô 130 giường bệnh)” (Lần 2).
126/QĐ-UBND15/01/2021Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư nâng quy mô Trại nuôi gà thịt gia công Phạm Lê Tâm”.
125/QĐ-UBND15/01/2021Về việc chấp thuận điều chỉnh, thay đổi so với nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt của dự án “Nuôi cá tra thương phẩm”.
133/QĐ-UBND15/01/2021Về việc công nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công an tỉnh Vĩnh Long.
127/QĐ-UBND15/01/2021Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường năm 2021 của tỉnh Vĩnh Long.
129/QĐ-UBND15/01/2021Về việc tặng Bằng khen cho cá nhân có thành tích đóng góp an sinh xã hội trên địa bàn huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long năm 2020.
128/QĐ-UBND15/01/2021Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào trợ giúp về lĩnh vực đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn năm 2020.
130/QĐ-UBND15/01/2021Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2020.
132/QĐ-UBND15/01/2021Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
135/QĐ-UBND15/01/2021Ban hành Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2021.
134/QĐ-UBND15/01/2021Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP,ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.