Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3417 / 171 trang
120/QĐ-UBND14/01/2021Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long.
110/QĐ-UBND14/01/2021Về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm A, chương trình và dự án nhóm B.
114/QĐ-UBND14/01/2021Về việc tặng Bằng khen cho cá nhân có thành tích vận động thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long năm 2020.
118/QĐ-UBND14/01/2021Về việc tặng Bằng khen cho cá nhân có thành tích đóng góp an sinh xã hội trên địa bàn huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long năm 2020.
117/QĐ-UBND14/01/2021Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân đã có thành tích thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long năm 2020.
111/QĐ-UBND14/01/2021Về việc tặng Bằng khen cho cá nhân có thành tích đóng góp vào sự nghiệp phát triển ngành Du lịch tỉnh Vĩnh Long từ năm 2010 đến năm 2020.
116/QĐ-UBND14/01/2021Về việc tặng Bằng khen cho cá nhân có thành tích đóng góp an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2021.
115/QĐ-UBND14/01/2021Về việc tặng Bằng khen cho cá nhân có thành tích đóng góp thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2021.
112/QĐ-UBND14/01/2021Về việc cho phép Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tấn Lộc World chuyển mục đích sử dụng đất tại phường 8, thành phố Vĩnh Long.
119/QĐ-UBND14/01/2021Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long.
121/QĐ-UBND14/01/2021Về việc cho phép chuẩn bị đầu tư và giao đơn vị lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án thiết bị phòng học bộ môn Lý – Hóa - Sinh cho các Trường Trung học cơ sở, Trung học cơ sở &Trung học phổ thông, Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
92/QĐ-UBND13/01/2021Về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
93/QĐ-UBND13/01/2021Ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
96/QĐ-UBND13/01/2021Cấp bằng công nhận Trương đạt chuẩn quốc gia- TH Trương Định TPVL.
95/QĐ-UBND13/01/2021Cấp bằng công nhận Trương đạt chuẩn quốc gia- THCS Nguyễn Chí Trai.
94/QĐ-UBND13/01/2021Cấp bằng công nhận Trương đạt chuẩn quốc gia- MN Sơn Ca.
108/QĐ-UBND13/01/2021Nâng bậc lương trước hạn 06 tháng đối với ông Lưu Quang Lê Thoại, Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long.
107/QĐ-UBND13/01/2021Nâng bậc lương trước hạn 06 tháng đối với ông Đào Xuân Tùng, Phó Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Vĩnh Long.
106/QĐ-UBND13/01/2021Nâng bậc lương trước hạn 06 tháng đối với ông Trần Nhựt Thanh, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long.
103/QĐ-UBND13/01/2021Nâng bậc lương trước hạn 12 tháng đối với ông Nguyễn Văn Diên, Chủ tịch UBND huyện Mang Thít.