Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3411 / 171 trang
98/QĐ-UBND13/01/2021Phê duyệt Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành tư pháp năm 2021.
109/QĐ-UBND12/01/2021Về việc Ủy quyền quyết định đặt hàng quản lý bảo dưỡng thường xuyên cầu, đường bộ và đường thủy nội địa thuộc Sở Giao thông vận tải năm 2021.
87/QĐ-UBND12/01/2021V/v Bổ nhiệm kế toán trưởng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Huỳnh Tuấn Kiệt.
81/QĐ-UBND12/01/2021Về việc nghỉ hưu trước tuổi hưởng chế độ theo chính sách tinh giản biên chế - Ông Cao Văn Minh.
88/QĐ-UBND12/01/2021Thành lập Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long.
85/QĐ-UBND12/01/2021Về việc ủy quyền quyết định trợ cấp mai táng phí đối với trường hợp người hưởng trợ cấp theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg từ trần.
84/QĐ-UBND12/01/2021Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2020.
91/QĐ-UBND12/01/2021QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2021 - 2025.
90/QĐ-UBND12/01/2021QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác bảo vệ và xử lý vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2021.
64/QĐ-UBND11/01/2021Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Khu Hành chính huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.
65/QĐ-UBND11/01/2021Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Công viên truyền hình huyện Bình Tân.
63/QĐ-UBND11/01/2021Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm Văn hóa - Thể thao truyền hình huyện Bình Tân.
62/QĐ-UBND11/01/2021Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Mẫu giáo Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
61/QĐ-UBND11/01/2021Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Tiểu học Võ Ngọc Tốt, xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm.
53/QĐ-UBND11/01/2021Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ.
66/QĐ-UBND11/01/2021Về việc tặng Bằng khen cho cá nhân có thành tích đóng góp an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2020.
67/QĐ-UBND11/01/2021Về việc kiện toàn Hội đồng xét chọn đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ phát triển du lịch theo Nghị quyết số 173/2019/NQ-HĐND, ngày 31/5/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
72/QĐ-UBND11/01/2021Về việc cho phép chuẩn bị đầu tư và giao các đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025.
71/QĐ-UBND11/01/2021Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Cải tạo và mở rộng hạ tầng Trung tâm tích hợp dữ liệu dùng chung của tỉnh.
75/QĐ-UBND11/01/2021Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích đóng góp an sinh xã hội trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020.