Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3411 / 171 trang
76/QĐ-UBND11/01/2021Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020.
74/QĐ-UBND11/01/2021Về việc tặng Bằng khen cho cá nhân có thành tích đóng góp an sinh xã hội trên địa bàn huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long năm 2020.
51/QĐ-UBND08/01/2021Về việc tặng Bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong tiêu thụ vé số và tham gia công tác xã hội.
36/QĐ-UBND21/06/2021Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg, ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
21/QĐ-UBND07/01/2021Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với ông Trần Chí Công, bác sĩ, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long trực thuộc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long.
22/QĐ-UBND07/01/2021Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với ông Tô Văn Dứt, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long trực thuộc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long.
23/QĐ-UBND07/01/2021Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với ông Đỗ Việt Hà, Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ, Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long trực thuộc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long.
24/QĐ-UBND07/01/2021Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với bà Nguyễn Thúy Hằng, Phó Trưởng phòng, Phòng Khám chăm sóc sức khỏe cán bộ, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long trực thuộc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long.
25/QĐ-UBND07/01/2021Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với ông Huỳnh Thanh Hữu, Phó Giám đốc, Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long trực thuộc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long.
26/QĐ-UBND07/01/2021Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với ông Nguyễn Minh Luân, Phó Trưởng khoa ngoại chấn thương, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long trực thuộc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long.
27/QĐ-UBND07/01/2021Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với ông Võ Hữu Phúc, Trưởng khoa khám bệnh, Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long trực thuộc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long.
28/QĐ-UBND07/01/2021Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với bà Trần Thị Phương Thanh, Trưởng khoa liên chuyên khoa Tai, mũi, họng, răng hàm mặt - Mắt, Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long trực thuộc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long.
29/QĐ-UBND07/01/2021Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với ông Phạm Thanh Thiện, bác sĩ, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long trực thuộc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long.
30/QĐ-UBND07/01/2021Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với bà Trần Thị Vân Thủy, bác sĩ, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long trực thuộc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long.
31/QĐ-UBND07/01/2021Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với bà Đinh Thị Thanh Chi, Phó Trưởng khoa Dược, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long trực thuộc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long.
32/QĐ-UBND07/01/2021Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với ông Huỳnh Hùng Dũng, Trưởng khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế, Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long trực thuộc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long.
33/QĐ-UBND07/01/2021Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với ông Nguyễn Chí Thanh, Trưởng khoa Xét nghiệm, Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long trực thuộc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long.
34/QĐ-UBND07/01/2021Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với ông Lê Tuấn Vũ, Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long.
35/QĐ-UBND07/01/2021Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với bà Lê Thị Bé Năm, Dược sĩ, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long trực thuộc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long.
50/QĐ-UBND 07/01/2021Về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện Vũng Liêm vào mục đích cho thuê.