Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3417 / 171 trang
31/QĐ-UBND07/01/2021Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với bà Đinh Thị Thanh Chi, Phó Trưởng khoa Dược, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long trực thuộc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long.
32/QĐ-UBND07/01/2021Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với ông Huỳnh Hùng Dũng, Trưởng khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế, Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long trực thuộc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long.
33/QĐ-UBND07/01/2021Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với ông Nguyễn Chí Thanh, Trưởng khoa Xét nghiệm, Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long trực thuộc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long.
34/QĐ-UBND07/01/2021Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với ông Lê Tuấn Vũ, Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long.
35/QĐ-UBND07/01/2021Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với bà Lê Thị Bé Năm, Dược sĩ, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long trực thuộc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long.
50/QĐ-UBND 07/01/2021Về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện Vũng Liêm vào mục đích cho thuê.
49/QĐ-UBND07/01/2021Về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại Trường Tiểu học Hiếu Phụng A, xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm vào mục đích cho thuê.
48/QĐ-UBND07/01/2021Về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại Trường Tiểu học Trung Thành A, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm vào mục đích cho thuê.
47/QĐ-UBND 07/01/2021Về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại Trường Tiểu học Trung An A, xã Trung An, huyện Vũng Liêm vào mục đích cho thuê.
46/QĐ-UBND07/01/2021Về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại Trường Trung học cơ sở Trung Hiếu, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm vào mục đích cho thuê.
45/QĐ-UBND07/01/2021Về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại Trường Trung học cơ sở Lê Hữu Thanh, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm vào mục đích cho thuê.
44/QĐ-UBND07/01/2021Về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại Trường Trung học cơ sở Trung Thành, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm vào mục đích cho thuê.
43/QĐ-UBND18/06/2021Về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại Trường Tiểu học Đỗ Quang Mười, xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm vào mục đích cho thuê.
42/QĐ-UBND07/01/2021Về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại Trường Tiểu học Hiếu Thành, xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm vào mục đích cho thuê.
41/QĐ-UBND07/01/2021Về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại Trường Tiểu học Trung Hiếu B, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm vào mục đích cho thuê.
40/QĐ-UBND07/01/2021Vềviệc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Thời, xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm vào mục đích cho thuê.
39/QĐ-UBND 07/01/2021Về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại Trường THCS Nguyễn Chí Trai, xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm vào mục đích cho thuê.
38/QĐ-UBND07/01/2021Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân đã hỗ trợ trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long năm 2020.
37/QĐ-UBND07/01/2021Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân đã có thành tích đóng góp an sinh xã hội trên địa bàn huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long năm 2020.
19/QĐ-UBND06/01/2021Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện dự án Đường Võ Văn Kiệt thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.