Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3407 / 171 trang
1573/QĐ-UBND04/08/2022Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích đóng góp và vận động đóng góp xây dựng cầu giao thông nông thôn tại huyện Tam Bình.
15/CT-UBND 04/08/2022V/v Chỉ thị về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
1574/QĐ-UBND04/08/2022Về việc kiện toàn Tổ Công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
247/BC-UBND04/08/2022V/v Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
1551/QĐ-UBND03/08/2022Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long.
1558/QĐ-UBND03/08/2022QUYẾT ĐỊNH Về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo thoái vốn nhà nước của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long tại Công ty cổ phần du lịch Sài Gòn - Vĩnh Long.
1545/QĐ-UBND02/08/2022Về việc hỗ trợ theo Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Long cho 2.972 trường hợp hộ gia đình sản xuất nông nghiệp và những người bán quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh.
1543/QĐ-UBND 02/08/2022Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long.
242/BC-UBND02/08/2022V/v Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7/2022.
1534/QĐ-UBND01/08/2022Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH Cấp nước Bình Minh.
1535/QĐ-UBND 01/08/2022Về việc hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ cho 1.652 lượt người lao động đang làm việc trên địa bàn huyện Long Hồ.
1530/QĐ-UBND29/07/2022Phê duyệt KH triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025".
1528/QĐ-UBND28/07/2022V/v Công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực môi trường; đất đai, đo đạt và bản đồ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
1513/QĐ-UBND 28/07/2022Về việc thành lập Hội đồng xét duyệt, thẩm định nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá, xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.
1526/QĐ-UBND28/07/2022Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nhà máy sản xuất thức ăn thuỷ sản Vĩnh Long”.
1517/QĐ-UBND 28/07/2022Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2022 Chuyên ngành Nông nghiệp.
1525/QĐ-UBND28/07/2022Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích đóng góp và vận động đóng góp thực hiện Phong trào xây dựng nông thôn mới
1524/QĐ-UBND28/07/2022Về việc tặng Bằng khen cho cá nhân và hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong tham gia thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới
1523/QĐ-UBND28/07/2022Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện vốn vay ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần xóa đói, giảm nghèo, ổn định xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
1522/QĐ-UBND28/07/2022Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.