Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3417 / 171 trang
1535/QĐ-UBND 01/08/2022Về việc hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ cho 1.652 lượt người lao động đang làm việc trên địa bàn huyện Long Hồ.
1530/QĐ-UBND29/07/2022Phê duyệt KH triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025".
1528/QĐ-UBND28/07/2022V/v Công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực môi trường; đất đai, đo đạt và bản đồ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
1513/QĐ-UBND 28/07/2022Về việc thành lập Hội đồng xét duyệt, thẩm định nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá, xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.
1526/QĐ-UBND28/07/2022Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nhà máy sản xuất thức ăn thuỷ sản Vĩnh Long”.
1517/QĐ-UBND 28/07/2022Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2022 Chuyên ngành Nông nghiệp.
1525/QĐ-UBND28/07/2022Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích đóng góp và vận động đóng góp thực hiện Phong trào xây dựng nông thôn mới
1524/QĐ-UBND28/07/2022Về việc tặng Bằng khen cho cá nhân và hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong tham gia thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới
1523/QĐ-UBND28/07/2022Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện vốn vay ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần xóa đói, giảm nghèo, ổn định xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
1522/QĐ-UBND28/07/2022Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.
1521/QĐ-UBND28/07/2022Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp..
1527/QĐ-UBND28/07/2022Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ - chuyên ngành kinh tế - xã hội
1499/QĐ-UBND27/07/2022Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 94-KH/TU, ngày 31/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.
1500/QĐ-UBND27/07/2022Về việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 1279/QĐ-UBND ngày 28/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
1510/GP-UBND27/07/2022Cho phép Công ty TNHH Cấp nước Bình Minh, địa chỉ tại số 139, ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long được khai thác, sử dụng nước mặt tại ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.
1511/QĐ-UBND27/07/2022Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 689/QĐ-TTg, ngày 08/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
1498/QĐ-UBND26/07/2022Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện chuyên đề về chế độ, chính sách người có công với cách mạng và phong trào Đền ơn đáp nghĩa giai đoạn 2017-2022.
1494/QĐ-UBND26/07/2022Về việc phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.
1495/QĐ-UBND26/07/2022Về việc phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022.
1488/QĐ-UBND25/07/2022Về việc thay đổi thành viên Ban chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.