Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3417 / 171 trang
1469/QĐ-UBND22/07/2022Về việc công bố tình huống khẩn cấp: sạt lở nguy hiểm bờ sông Vũng Liêm (đoạn từ rạch Đoan đến hộ Huỳnh Văn Tiến) thuộc Tổ 7, ấp Trung Tín, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
1477 /QĐ-UBND 22/07/2022Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao từ năm 2020 đến năm 2021
1478/QĐ-UBND 22/07/2022Về việc tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.
1481/QĐ-UBND 22/07/2022Về việc tặng Bằng khen cho tập thể đạt thành tích cao tại Hội diễn Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông lần thứ XVIII – Bến Tre năm 2022
136/TTr-UBND22/07/2022Về việc đề nghị hủy bỏ Quyết định khen thưởng Huân chương Lao động.
1482/QĐ-UBND22/07/2022Cho phép công chức đi nước ngoài (Huỳnh Hoàng Thành)
1483/QĐ-UBND22/07/2022Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đường liên ấp Hưng An - Hưng Nghĩa, xã Tân Hưng, huyện Bình Tân.
1466/QĐ-UBND 21/07/2022Quyết định ban hành Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ cho Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Vĩnh Long.
1467/QĐ-UBND21/07/2022Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Vĩnh Long.
1456/QĐ-UBND20/07/2022Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2239/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
1465/QĐ-UBND20/07/2022Việc điều chỉnh Quyết định số 2766/QĐ-UBND, ngày 14/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
1451/QĐ-UBND19/07/2022Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thủy sản đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
1452/QĐ-UBND19/07/2022Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân.
1449/QĐ-UBND 18/07/2022Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long.
1431/QĐ-UBND15/07/2022Về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long.
1436/QĐ-UBND15/07/2022Về việc tặng Bằng khen cho tập thể có thành tích đóng góp thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
1435/QĐ-UBND15/07/2022Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích đóng góp và vận động đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Vĩnh Long năm 2022
1433/QĐ-UBND 15/07/2022Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Hệ thống thủy lợi Cồn Lục Sỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2)”.
1434/QĐ-UBND15/07/2022Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Hệ thống thủy lợi Thanh Đức – Long Mỹ, huyện Long Hồ và huyện Mang Thít”.
1422/QĐ-UBND14/07/2022Về việc thành lập Hội đồng xét duyệt, thẩm định nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá, xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.