Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3417 / 171 trang
1425/QĐ-UBND 14/07/2022Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
1426/QĐ-UBND14/07/2022Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 311/QĐ-TTg ngày 05/3/2022.
1414/QĐ-UBND13/07/2022Về việc phê duyệt Kế hoạch và dự toán ngân sách hoạt động khoa học và công nghệ năm 2023
1411/QĐ-UBND13/07/2022Cấp bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 cho Trường Mầm non Hoa Hồng 2, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.
1412/QĐ-UBND13/07/2022Cấp bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 cho Trường tiểu học Nguyễn Trung Trực, tỉnh Vĩnh Long.
1419/QĐ-UBND13/07/2022Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm công chức.
1420/QĐ-UBND13/07/2022Về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.
1418/QĐ-UBND13/07/2022Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
1397 /QĐ-UBND12/07/2022Về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2022
1391/QĐ-UBND 12/07/2022Về việc phê duyệt giá đất cụ thể áp dụng bồi thường công trình: Mở rộng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, tại Phường 2, thành phố Vĩnh Long.
1396/QĐ-UBND 12/07/2022Về việc phê duyệt giá đất cụ thể áp dụng bồi thường công trình: Trụ sở làm việc Đảng bộ khối các cơ quan, doanh nghiệp và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phường 9, thành phố Vĩnh Long.
1403/QĐ-UBND12/07/2022Phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
1398/QĐ-UBND12/07/2022Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm công chức - Nguyễn Minh Thiện
1402/QĐ-UBND 12/07/2022QUYẾT ĐỊNH Về việc ngưng thực hiện dự án tại Quyết định số 1636/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1401/QĐ-UBND12/07/2022QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Tổ chức hệ thống tiêu thụ nông - thủy sản gắn với tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2022.
1399/QĐ-UBND 12/07/2022Về việc phê duyệt miễn, giảm, tạm hoãn cho đối tượng là các tổ chức kinh tế và giao chỉ tiêu thu Quỹ Phòng, chống thiên tai đợt 2/2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
1366/QĐ-UBND11/07/2022Về việc phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Vĩnh Long
1364/QĐ-UBND11/07/2022Về việc phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long.
1365/QĐ-UBND11/07/2022Về việc phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tiếp công dân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Vĩnh Long
3802/UBND-KTNV11/07/2022V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định RCEP.