Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3417 / 171 trang
1368/QĐ-UBND11/07/2022Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7" năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
1370/QĐ-UBND 11/07/2022Về việc phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long.
1369/QĐ-UBND11/07/2022Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long
1347/QĐ-UBND08/07/2022QUYẾT ĐỊNH Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
1346/QĐ-UBND08/07/2022QUYẾT ĐỊNH Ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới; quy định thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025.
1359/QĐ-UBND08/07/2022Điều chỉnh tên đơn vị công tác đối với ông Phan Thành Pho tại Quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1350/QĐ-UBND 08/07/2022Về việc phê duyệt chủ trương mua sắm máy móc thiết bị chăm sóc đối tượng, sinh hoạt đối tượng tại Cơ sở Cai nghiện ma túy thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
1358/QĐ-UBND 08/07/2022Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Sản xuất và gia công các mặt hàng may mặc xuất khẩu”.
21/2022/QĐ-UBND04/07/2022Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
1344/QĐ-UBND07/07/2022Cho phép cán bộ đi nước ngoài (Nguyễn Thanh Tâm)
1334/QĐ-UBND06/07/2022Bổ nhiệm lại có thời hạn đối với ông Huỳnh Minh Hiệp, sinh ngày 08/6/1977, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Vĩnh Long.
3742/UBND-KTNV06/07/2022V/v sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh liên kết.
1332/QĐ-UBND06/07/2022Thành lập Ban Tổ chức Triển lãm Mỹ thuật khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 27 năm 2022.
14/CT-UBND06/07/2022Về tăng cường công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.
1339/QĐ-UBND06/07/2022Cấp bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia- MN Phú Đức.
1341/QĐ-UBND 06/07/2022Cấp bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia- TH Tân Hưng.
1340/QĐ-UBND06/07/2022Cấp bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia- Tân Thành.
1324/QĐ-UBND05/07/2022Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
1325/QĐ-UBND05/07/2022Về việc hỗ trợ 15 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
1317/QĐ-UBND 04/07/2022Phê duyệt quy trình thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.