Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3358 / 168 trang
262/QĐ-UBND13/02/2023Về việc tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.
261/QĐ-UBND 13/02/2023Về việc tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào “Trợ giúp Tiếp sức đến trường cho các học sinh mồ côi, khuyết tật, mù, con người khuyết tật, con người mù, con nạn nhân chất độc da cam, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có hoàn cảnh khó khăn” năm 2022
253/QĐ-UBND13/02/2023Về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
273/QĐ-UBND13/02/2023Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
25/BC-UBND 09/02/2023V/v Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 01/2023.
22/BC-UBND 07/02/2023V/v Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
130/QĐ-UBND02/02/2023Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, khám phá nhanh vụ án cướp tài sản
141/QĐ-UBND02/02/2023Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
110/QĐ-UBND01/02/2023Về việc cho phép Hiệp hội Những người lao động sáng tạo Việt Nam đặt Văn phòng đại diện
120/QĐ-UBND01/02/2023Về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn bảo vệ sản xuất và dân sinh trong mùa khô năm 2022-2023 tỉnh Vĩnh Long
106/QĐ-UBND31/12/2022Về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh Vĩnh Long năm 2023
103/QĐ-UBND30/01/2023Phê duyệt kế hoạch chỉnh lý tài liệu và số hóa tài liệu lưu trữ điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn 2023-2025
104/QĐ-UBND30/01/2023Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp giai đoạn 2023-2025
105/QĐ-UBND 30/01/2023Về việc tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua gây quỹ hội của Hội Người tù kháng chiến tỉnh Vĩnh Long năm 2022
92/QĐ-UBND19/01/2023Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
95/QĐ-UBND 19/01/2023Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long
94/QĐ-UBND 19/01/2023Về việc phê duyệt và công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
98/QĐ-UBND19/01/2023Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long.
99/QĐ-UBND19/01/2023Về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, pháp chế và công tác văn thư, lưu trữ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
84/QĐ-UBND18/01/2023Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.